Backa 

Tjänster

Läs mer:
Support
Statistik
Nyckeltal
CRM
Kassasystem
Nyhetsutskick
Ekonomi
Hemsidor
Utbildning

Tjänster


GIT support mm

Hård- & mjukvarusupport med fokus på GIT och dess kringsystem. Möjlighet för klubben att skriva serviceavtal gällande hela eller delar av detta område. 

Statistik på personnivå
Många klubbar efterfrågar statistik på vem/vilka som spelat mest under säsongen. Vilka medlemskategorier nyttjar sin spelrätt mest och vilken medlemskategori vill man tillhöra om man kanske bara kommer ut någon gång i veckan? Golfsolutions hjälper er att ta fram underlag som ni sedan kan använda er av för att skräddarsy marknadens behov.

Nyckeltal
I GIT finns en väldig massa med information som klubbarna kan använda för att bättra ta beslut om hur verksamheten ska förändras/förbättras. Informationen är inte alltid så lätt att få fram via rapportverktyget i GIT. Samtidigt krävs en hel del handpåläggning i excel för att kunna göra en bra analys och för att kunna se mönster.
Jag har hjälpt många klubbar med detta till stor belåtenhet. Ta kontakt med mig så kan jag hjälpa er att ta fram rapporter eller så utbilda er hur man gör.

CRM
Många av er känner säkert igen uttrycket CRM (Customer Relationship Management). Det betyder kundhantering med fokus på kundvård. Vi har ett koncept som innefattar både it-stöd, skapande av kunddatabas och strategi runt detta ämne.

Nyhetsutskick till medlemmarna
Styrelsen och medlemmarna sätter högt värde på information och nyhetsbrev från Klubben. Men arbetet med att skriva ner informationen och sätta ihop ett brev är ofta underskattat. Golfsolutions kan hjälpa din klubb med den löpande informationen till medlemmarna! 

Ekonomi & Fakturering
Outsourcing av ekonomi och fakturering med en möjlighet för golfklubben att välja var man vill dra gränssnittet mellan vad man själva vill hantera respektive outsourca.

Webblösningar
Hemsidor som är moderna och lätta att uppdatera samt integrerade med GIT.

OSCAR installation och utbildning
Klubben kan konsultera Golfsolutions som då kommer ut på plats, installerar och utbildar i kassasystemet Oscar. Klubben kan även köpa hårdvara via Golfsolutions, som pekskärmar, kassalådor och kvittoskrivare.

Utbildning
S
kräddarsydda utbildningar i GIT och omkringliggande mjukvaror.

Hem   |   Om oss   |   Tjänster   |   Produkter   |   Öka intäkterna   |   Nyhetsbrev   |   Fjärrstyrning   |   Kontakt
Golfsolutions i Mälardalen AB  |  Kämpevägen 29, 175 68 Järfälla  |  0733-834535  |  johan@golfsolutions.se
Copyright 2023 Golfsolutions